ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R009

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R009 - ΒΑΡΟΣ 2,25 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R009 – ΒΑΡΟΣ 2,25 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – RY357

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY357 - ΒΑΡΟΣ 3,00 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY357 – ΒΑΡΟΣ 3,00 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – RY314

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY314 - ΒΑΡΟΣ 2,32 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY314 – ΒΑΡΟΣ 2,32 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – RY195

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY195 - ΒΑΡΟΣ 1,75 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY195 – ΒΑΡΟΣ 1,75 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R199

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R199 - ΒΑΡΟΣ 3,25 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R199 – ΒΑΡΟΣ 3,25 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – RY244

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY244 - ΒΑΡΟΣ 2,27 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY244 – ΒΑΡΟΣ 2,27 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – RY437

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY437 - ΒΑΡΟΣ 2,85 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY437 – ΒΑΡΟΣ 2,85 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R400

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R0400 - ΒΑΡΟΣ 1,75 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R0400 – ΒΑΡΟΣ 1,75 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R076

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R076 - ΒΑΡΟΣ 2,05 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R076 – ΒΑΡΟΣ 2,05 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R127

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R127 - ΒΑΡΟΣ 1,69 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R127 – ΒΑΡΟΣ 1,69 gr