ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

Δαχτυλίδι R245C

Δαχτυλίδι R245C -  Βάρος 2,25 gr

Δαχτυλίδι R245C –
Βάρος 2,25 gr

Δαχτυλίδι R232B

Δαχτυλίδι R232B -  Βάρος 2,10 gr

Δαχτυλίδι R232B –
Βάρος 2,10 gr

Δαχτυλίδι R228B

Δαχτυλίδι R228B -  Βάρος 2,30 gr

Δαχτυλίδι R228B –
Βάρος 2,30 gr

Δαχτυλίδι R223B

Δαχτυλίδι R223B -  Βάρος 2,20gr

Δαχτυλίδι R223B –
Βάρος 2,20 gr

Δαχτυλίδι – R222A

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R222A -  ΒΑΡΟΣ 1,85gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R222A –
ΒΑΡΟΣ 1,85gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R098

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R098 - ΒΑΡΟΣ 2,71 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R098 – ΒΑΡΟΣ 2,71 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R095

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R095 - ΒΑΡΟΣ 3,52 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R095 – ΒΑΡΟΣ 3,52 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – RY228

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY228 - ΒΑΡΟΣ 2,47 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY228 – ΒΑΡΟΣ 2,47 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – RY405

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY405 - ΒΑΡΟΣ 1,80 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY405 – ΒΑΡΟΣ 1,80 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – RY096

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY096 - ΒΑΡΟΣ 1,80 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY096 – ΒΑΡΟΣ 1,80 gr