ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – RY095

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY095 - ΒΑΡΟΣ 2,45 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ RY095 – ΒΑΡΟΣ 2,45 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R195

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R195 - ΒΑΡΟΣ 2,25 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R195 – ΒΑΡΟΣ 2,25 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R194

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R194 - ΒΑΡΟΣ 1,65 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R194 – ΒΑΡΟΣ 1,65 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R182

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R182 - ΒΑΡΟΣ 2,52 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R182 – ΒΑΡΟΣ 2,52 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R155

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R155 - ΒΑΡΟΣ 2,12 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R155 – ΒΑΡΟΣ 2,12 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R133

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R133 - ΒΑΡΟΣ 1,96 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R133 – ΒΑΡΟΣ 1,96 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R096

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R096 - ΒΑΡΟΣ 2,45 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R096 – ΒΑΡΟΣ 2,45 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R077

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R077 - ΒΑΡΟΣ 2,35 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R077 – ΒΑΡΟΣ 2,35 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R051

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R051 - ΒΑΡΟΣ 2,40 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R051 – ΒΑΡΟΣ 2,40 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ – R045

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R045 - ΒΑΡΟΣ 2,52 gr

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ R045 – ΒΑΡΟΣ 2,52 gr